به نام خدایی که شیرینی عشق را در وجود من نهاد تا تلخی گناه را فراموش کنم

کاش می شد سرزمین عشق را در میان گام ها تقسیم کرد

اسفند 90
1 پست
بهمن 90
4 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
47 پست
دی 87
121 پست
آبان 87
31 پست
مهر 87
4 پست
تیر 87
35 پست
خرداد 87
62 پست
خدایا
6 پست
خداوندا
1 پست
روز_گارت
1 پست
آدم_ها
1 پست
بودنت
1 پست
بیخیال
1 پست
میخانه
1 پست
خداوند
2 پست
خلوت
1 پست
طاقت
1 پست
حرف_بزنم
1 پست
دوست
2 پست
گمان
1 پست
آدمک
1 پست
سوز_محبت
1 پست
آزار
1 پست
نامردن
1 پست
شیر
1 پست
شادی
1 پست
صدایم_کن
1 پست
تو
1 پست
قلبم
2 پست
جهنم
1 پست
انتظار
1 پست
من_و_تو
1 پست
جامه_عشق
1 پست
خاکسترم
2 پست
دل_عاشق
1 پست
برادسکی
1 پست
حرف
1 پست
آسمان
1 پست
مهم_نبود
1 پست
گذشت
1 پست
دوستی
1 پست
برف
1 پست
khake
1 پست
سرنوشت
2 پست
ماهی
1 پست
زندگی
7 پست
مردن
1 پست
تولد
1 پست
بدی
1 پست
نبین
1 پست
eyes
1 پست
بدون_شرح
1 پست
هداف
1 پست
حافظ
1 پست
کور_میشه
1 پست
ردپا
1 پست
زندگیمه
1 پست
غریبه
1 پست
آدمی
1 پست
تنها
1 پست
قلب
2 پست
ضریح
1 پست
برگ
1 پست
سیگار
1 پست
باد
1 پست
جاودانگی
1 پست
ساعت
1 پست
تنهایی
1 پست
لب
2 پست
مژده
1 پست
سینه
1 پست
عمق_دریا
1 پست
me
1 پست
آتشم
1 پست
آزادی
1 پست
باران
1 پست
بهشت
1 پست
پرواز
1 پست
شناخت
1 پست
بیست
1 پست
عشق
10 پست
غم
1 پست
چشمانم
1 پست
happy
1 پست
خدا
3 پست
دیوانه
2 پست
didi
1 پست
mahi
1 پست
سال
1 پست
love
1 پست
اهو
1 پست
عشق_پیری
1 پست
لادری
1 پست
رویام
1 پست
شهرت
1 پست
انتظار!
1 پست
من_و_دل
1 پست
adama
1 پست
بهترینم
1 پست
در_بسته
1 پست
بوسه
2 پست
آینه
1 پست
شایان
1 پست
من_مردم
1 پست
عشقت
1 پست
چیزی
1 پست
سفر
1 پست
خاطرات
2 پست
وقا
1 پست
اشک
1 پست
الهه_ناز
1 پست
بدمست
1 پست
سراغ_دل
1 پست
نابینا
1 پست
بخودآ
1 پست
کعبه
1 پست
عاشق
3 پست
وقتی
1 پست
سهراب
1 پست
تورا
1 پست
اسمت
1 پست
آدما
2 پست
گذشته
1 پست
شکسپیر
1 پست
نشانیم
1 پست
هوراس
1 پست
خانه
1 پست
فرشتگان
1 پست
خاطره
1 پست
پای__عشق
1 پست
حرف_آخر؟
1 پست
شاخه_گل
1 پست
جواب
1 پست
تو_نگات
1 پست
گام
1 پست
هوس
1 پست
24_ساعت
1 پست
رویا
1 پست
نرو
1 پست
انسان
1 پست
دنیا
2 پست
دلت
1 پست
سیب
1 پست
دشمن
1 پست
گل_سرخی
1 پست
سبب_منم
1 پست
اشکاتو
1 پست
تسبیح
1 پست
آرزو
1 پست
خداحافظ
1 پست
دل
1 پست
فهم
1 پست
فقر
1 پست
شام_آخر
1 پست
حکمت_خدا
1 پست
گناه
1 پست
خرابم_کن
1 پست
عشق_زهره
1 پست
مرگ
1 پست
قبرم
1 پست
لیلی
1 پست