خداوندا

خداوندا..دوستانی دارم آیینه تمام نمای عشق،رسمشان معرفت،کردارشان جلای روح و یادشان صفای دل آرای من است،پس آنگاه که دست نیاز سوی تومیاورند پر کن از آنچه در مرام خدایی توست..

/ 0 نظر / 10 بازدید