خدایا

هوا گرفته بود باران میبارید کودکی آهسته گفت: خدایا گریه نکن درست میشه ...

/ 1 نظر / 14 بازدید
*

سلام. از دستت ناراحت شدم که همه پیامهامو پاک کردی... گفتم که اگر دوست نداشته باشی چیزی برات نمی نویسم